מערכת כריזה קולית משולבת מדגם Goldex GFV לפי תקן 1220
 • 0_fon.jpg
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005-00.jpg
 • 005-01.jpg
 • 006-00.jpg
 • 006-01.jpg
 • 006-02.jpg
 • 006-03.jpg
 • 007-00.jpg
 • 007-01.jpg
 • 007-02.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 025-001.jpg
 • 025-004.jpg
 • 025-006.jpg
 • 025-009.jpg
 • 025-010.jpg
 • 026.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg

מערכת כריזה משולבת לפי תקן 1220 חלק 2/3,
מתאימה לכל המערכות גילוי אש בשוק ישראלי COUGER,TELEFIRE,SIMPLEX,NOTIFIER,BENTEL, וכולי...